Foirne Réidh Amach Anseo - Conas Foirne Aois, Inoiriúnaithe & Nuálacha a Chruthú

An bhfuil d'fhoirne aontaithe i bhfís, fócas agus cuspóir?

An bhfuil d'fhoirne in ann comhoibriú, nuálaíocht agus dul in oiriúint d'athrú tapa san ionad oibre?

An ndéanann do fhoirne teicneolaíocht a ghiaráil chun taithí cliant agus fostaí a fheabhsú?

Is iad foirne solúbtha, solúbtha agus nuálacha Todhchaí na hOibre

Tugann an spreagaitheasc sa todhchaí seo d'fhoirne léargas dinimiciúil ar thodhchaí na bhfoirne agus an chaoi a bhfuil struchtúr na foirne ag dul i ngleic le sáruithe agus éilimh fíor-ama an domhain atá ag athrú go tapa. Taispeánann taighde go bhfuil foirne beaga a bhfuil pearsana aonair spreagtha agus díograiseacha acu in ann nuálaíocht a dhéanamh agus a fhorghníomhú go han-tapa. Is é an tionchar ar ghnó le foirne ardfheidhmíochta ná smaointe níos gasta ar an margadh, réitigh inghlactha ar thaithí cliant agus ar deireadh thiar buntáiste iomaíoch.

Fágfaidh an lucht freastail an seisiún seo le:

  • Tá an taighde is déanaí ar dhinimic foirne ag teastáil le haghaidh oibre amach anseo
  • Staitisticí agus sonraí ar an todhchaí is fearr maidir le struchtúr oibre foirne, an meascán is fearr de phearsantachtaí, inniúlachtaí agus níos mó
  • Straitéisí do bhaill foirne chun meon todhchaí na hoibre a chur chun cinn
  • Múnla meon ar conas dul i dtreo cultúr foirne 'ceannaireachta comhroinnte'
  • Smaointe faoi conas comhoibriú a dhéanamh, sadhlanna a bhriseadh síos agus nuáil a dhéanamh ar fud an ghnó
  • Foireann lúfar, inoiriúnaithe agus nuálacha a chruthú
  • Inspioráid agus pleananna chun 'mapáil' a dhéanamh ar cad atá le déanamh ag do fhoirne mar thodhchaí oibre

D'oibrigh mé le Cheryl arís agus arís eile agus gach imeacht a bhuaileann sí amach as an pháirc. Éisteann sí leis an méid atá uait agus leis an méid atá tú ag iarraidh a bhaint amach le d'ócáid. Is marcanna an-ard i gcónaí iad meastóireachtaí ar chur i láthair Cheryl. Tá sí barántúil, dinimiciúil agus gairmiúil. Seachadann sí gach uair! ”

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin
Foras Líonra CREW
Léigh teistiméireacht eile