Todhchaí na Mealltaíochta a Chothú agus a Choinneáil

Luann XNUM% de na cuideachtaí a ndearnadh suirbhé orthu fócas mór don todhchaí agus an tallann is fearr a aimsiú agus a choinneáil in aois róbataic, oibrithe cianda agus iomaíocht mhéadaithe.

Treochtaí, cás-staidéir, agus smaointe cruthaitheacha maidir le tallann a earcú agus a choinneáil

Deir Fortune 500 POF a ndearnadh suirbhé orthu go bhfuil sé beartaithe acu, fiú amháin le haois na róbataice, daoine cumasacha a lorg agus a fhostú go maith i 2020 agus níos faide anonn. Tá an comórtas chun an tallann is fearr a mhealladh ag dul i méid, agus chomh luath agus atá daoine á bhfostú agus á dtraenáil tá tionscail eile ag druidim le tallann agus ag póitseáil. Chomh maith leis sin tá an méadú ar dheiseanna neamhspleácha agus fiontraithe do mhílteáin ag déanamh níos deacra fós an cuardach tallainne.

Cad is féidir le cuideachtaí a dhéanamh? Cad is gá do cheannairí a dhéanamh chun an cogadh a bhuachan do thallann?

Sa phríomhchaint seo, foghlaimeoidh tú conas straitéis a leagan amach agus plean a dhéanamh maidir leis an gcaoi chun an tallann is fearr a mhealladh agus conas iad a choinneáil ar feadh tréimhsí ama níos faide ná an meán.

Fágfaidh an lucht freastail an seisiún seo le:

  • An taighde is déanaí do do thionscal maidir le treochtaí sa todhchaí maidir le scoth tallann a mhealladh agus a choinneáil
  • Léargais ar réaltacht reatha aimsiú agus coinneáil daoine maithe na staitisticí agus na cleachtais is fearr
  • Smaointe nuálacha maidir leis na daoine cearta atá oiriúnach do do thionscal a aimsiú
  • Smaointe cruthaitheacha agus samplaí ó chuideachtaí domhanda a bhuaigh an cogadh do thallann
  • Na deichniúr is mó a mheallann an méid is mó tallainne agus iad ag iarraidh a bheith ag obair do chuideachta
  • Conas a bheith i do chuideachta a mheallann tallann, lena n-áirítear ceannairí bunathraithe a bheith acu agus cultúr a chruthú a dhíríonn ar cheannaireacht chomhroinnte
  • An chúis is mó a fhágann daoine fostóir agus conas é a shocrú
  • Tuiscint níos fearr ar cén fáth nach cur chuige buacach é infheistiú i earcú
  • Réitigh chruthaitheacha ar féidir leat a chur i bhfeidhm láithreach chun do bhuanna a mhealladh chun an tallann is fearr a mhealladh agus a choinneáil

Ba í Cheryl ár bpríomhchainteoir oscailte dár gCruinniú Mullaigh Nuálaíocht Unplugged in Toronto.

Ón gcéad chomhrá ba léir go raibh Cheryl an-eolach ar Thodhchaí na hOibre agus thóg sé an t-am chun cuspóirí ár n-eagraíochta agus ár n-imeacht a thuiscint. Bhí a cur i láthair tarraingteach agus faisnéiseach agus bhunaigh sí an chuid eile dár lá go foirfe. Bhí lucht féachana éagsúil againn a chuimsigh daltaí meánscoile, oideoirí, saineolaithe tionscail agus oifigigh rialtais. Ghlac gach duine rud éigin ó óráid Cheryl agus rinne siad trácht ar chumhacht an chuir i láthair ina gcuid tuairimí aiseolais. Ba mhaith liom fáilte a chur roimh obair le Cheryl arís amach anseo. ”

Namir Anani / Uachtarán agus POF
ICTC
Léigh teistiméireacht eile