Is é an bealach is fearr chun an todhchaí a chruthú ná é a mhapáil.

An bhfuil tú féin agus do cheannairí réidh go hiomlán chun todhchaí na hoibre a threorú go réamhghníomhach?

An bhfuil sé de rún ag do chuideachta léim ar dheiseanna agus nuáil a dhéanamh ar luas an athraithe san ionad oibre?

An bhfuil do thionscal ag cur isteach ar an status quo nó ag cur isteach air?

An bhfuil na daoine cearta agat leis an teicneolaíocht cheart san ionad oibre ar féidir leo luach neamhghnách a sheachadadh go tapa do do chliaint agus d'fhoirne?

Déan do thodhchaí a mhapáil le cruthaitheacht agus le solúbthacht

Is iomaí briseadh isteach lena n-áirítear athruithe rialtais, tubaistí domhanda, cumaisc agus éadálacha, hintleachta saorga, róbataic, agus dearcaí athraitheacha oibrí, agus is é is cúis leis seo go mbeidh ar cheannairí a bheith in ann todhchaí na hoibre a mhapáil dá gcuideachta agus dá bhfoirne.

Is é an cineál ceannaireachta a theastaíonn le linn na dtréimhsí luatha seo an cumas chun solúbthacht a dhéanamh in amanna flosca. Is tréithe lárnacha iad solúbthacht, inoiriúnaitheacht agus nuálaíocht a chabhróidh le ceannairí an t-athrú agus an t-athrú is gá a dhéanamh chun dul chun cinn na hoibre.

Tugann an phríomhchaint seo don todhchaí léargas ar thodhchaí na hoibre agus straitéisí chun an todhchaí a mhapáil mar cheannaire. Smaointe dinimiciúla agus cuir chuige chruthaitheacha chun cuidiú le tógáil ceannasaíochta réidh sa todhchaí a spreagann claochlú i dtreo todhchaí na hoibre.

Fágfaidh an lucht freastail an seisiún seo le:

  • Léargais ar thionchar AI agus róbataic ar do thionscal go háitiúil agus go domhanda
  • Múnla démhódúil maidir le conas an chuid is fearr den rud atá ag obair anois a ghiaráil le sonraí ó thaighde treochtaí amach anseo
  • Cás-staidéir ar eagraíochtaí a mhapáil a dtodhchaí go rathúil trí bheith ag barr treochtaí agus todhchaí na hoibre
  • Conas leas a bhaint as prionsabal 'daoine ar dtús' i láithreacha oibre amach anseo agus féachaint ar cheannairí a bhfuil teicneolaíocht ghiaráilte acu chun luach neamhghnách a chumasú do thaithí cliaint agus fostaithe
  • Seicliosta 'cad is gá a athrú' agus 'cad é nach athróidh riamh' chun cuidiú le tosaíocht a thabhairt do ghníomhartha straitéiseacha i dtreo todhchaí na hoibre
  • Inspioráid, smaointe agus 'léarscáil' don todhchaí le haghaidh féin / foirne / gnó is féidir a chur i bhfeidhm go praiticiúil láithreach bonn
  • Múnla NextMapping ™ agus céimeanna chun do thodhchaí a chruthú do féin / ghnó

Ba í Cheryl Cran ár bpríomhóráid do chomhdháil Chomhar Creidmheasa Central 1 agus ba í an rogha iomlán foirfe í! Ba í a príomhóráid bunaithe ar a leabhar nua, The Art of Change Leadership, a bhí de dhíth ar ár ngrúpa ceannairí Comhar Creidmheasa. Dúirt go leor de na ceannairí gur fhoghlaim siad rud nua, go raibh meas acu ar an gcur chuige a ghlacann Cheryl le todhchaí na hoibre agus ceannaireacht athraithe. Tá a príomh-stíl spraíúil, idirghníomhach, spreagthach smaoinimh agus cuireann an chuid is mó díobh smaointe praiticiúla ar fáil ar féidir le ceannairí iad a úsáid láithreach. Ba í Cheryl buaicphointe ár gcomhdhála. ”

Comhar Creidmheasa Lárnach 1
Léigh teistiméireacht eile